ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ  ΑΕ στελεχώνεται από 25 άτομα που αποτελούν το έμψυχο υλικό της εταιρείας και το έργο των οποίων συμβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη των στόχων αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.