Τεχνικά Θέματα

Πολιτική Εγγυήσεων

Όλα τα προιόντα της ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΕ καλύπτονται από εγγύηση. Σε περίπτωση εγγύησης θα πρέπει να συμπληρώνεται το  παρακάτω έντυπο και να αποστέλλεται μαζί με ...

Επιστροφές

Επιστροφές γίνονται δεκτές έως και 2 μήνες από την ημερομηνία αγοράς των ανταλλακτικών. Όλα τα προϊόντα προς επιστροφή θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται ...